Ana Sayfa

 
  Kurumsal  
  Hizmetlerimiz  
  Referanslar  
  Genel Bilgiler  
  Tahlil Sonuçları  
 
  İletişim  
 
 
 
Untitled Document
  Genel Bilgiler Patoloji Nedir? Patolojinin Ana İnceleme Alanları Patolojinin Yararlandığı Alanlar Sitoloji Nedir?  
   
  Patoloji Nedir?

Patoloji, hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.
Patoloji (hastalıkbilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir.
Patoloji alanında uzman olan kişilere patolog veya patoloji uzmanı denmektedir.

Patolojinin Ana İnceleme Alanları


Patolojinin başlıca hedefi hastalıkları 4 yönden incelemektir:
  • Etyoloji: Hastalıkların nedenleri,
  • Patogenez: Hastalığın oluş mekanizması
  • Morfolojik değişiklikler: İlgili hücre, doku ve organlardaki yapısal değişiklikler
  • Klinik önem: Hastalığın klinik açıdan önemli noktaları.
Patolojinin Yararlandığı Alanlar
Makroskopik Patoloji: Cerrahi yolla ya da otopsi yoluyla elde edilen numunenin çıplak gözle tanı koyma amaçlı incelenmesidir.
Histoloji: Dokuların mikroskop altında incelenmesidir. Histopatoloji de hastalıklı dokuları histolojik yönden inceleyerek tanı koyma amacını taşıyan bir bilim dalıdır.
Sitoloji: Etkilenmiş hücreleri inceler. Sitopatoloji de etkilenmiş hücreleri sitolojik yönden inceleyerek tanı koyma amacını taşıyan bir bilim dalıdır. Bu tekniğin çok yaygın bir uygulama şekli de pap smear'dir. (pap yayması)
İmmünokimya: Hastalığın tanısı için özel immün işaretleyiciler ve antikorlar kullanır.
Akış Sitometresi: özel bazı hücrelerin kimliklendirilmesi için kullanılan bir tetkik.
Moleküler Biyoloji: Polimeraz Zincir Tepkimesi (PZR) ve FISH gibi yöntemleri kullanarak özellikle mikrobiyolojik yönden ve kanserin tanısı alanında kullanılan yöntemleri içerir.
 
     
  Sitoloji nedir?  
  Sitoloji (hücre biyolojisi adıyla da anılmaktadır), hücreleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kelime, Grekçe'deki kytos, barındırıcı, kelimesinden türemiştir. Sitoloji, hücrelerin fizyolojik yanlarını, barındırdığı yapıları, organelleri, ortamlarıyla ilişkilerini, hayat döngülerini, bölünmelerini ve ölümlerini inceler. Bu işlem hem moleküler hem de makroskobik ölçüde gerçekleştirilir. Sitoloji araştırmaları, bakteriler gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılır.

Hücrelerin oluşumu ve görevleri hakkında bilgi edinmek, bütün biyolojik bilimlerin temelini oluşturur. Değişik hücre türleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkarmak, özellikle de moleküler biyolojiye çok büyük katkıda bulunur. Bir araştırmadan öğrenilen bilgiler, evrensel bazı teorileri ortaya çıkardığından, bir türün hücresinden edinilen bilgiler diğer türlere de uygulanılabilir hale gelir. Sitolojideki araştırmalar, özellikle de genetik, biyokimya, moleküler biyoloji ve gelişim biyolojisine katkıda bulunur.
 
 
 
     
 

ana sayfa  |  kurumsal  |  hizmetlerimiz  |  referanslar  |  genel bilgiler  |  iletisim

2010 Copyright Özel Büyük Çukurova Laboratuvarı